När vi återvinner bidrar vi till att den energi som en gång har använts behåller en del av sitt värde i en annan form. Men det är inte bara naturens energi vi kan återvinna utan även vår egen. När vi på egen hand eller tillsammans med kollegor tar fram strategier, strukturer, planer och visioner så använder vi en hel del energi. Men hur bra är vi på att återvinna våra redan tänkta tankar, sammanställningar och koncept?

För att vi ska kunna ta oss an utmaningar och förändringar behöver vi veta VAD det handlar om och VARFÖR vi ska göra det. Det går åt en hel del energi när vi ska komma fram till om vi ska starta förändringen, vad den innebär och varför vi ska göra det. Vad skulle hända om vi istället för att se det som en ny satsning tänker på det som ett nästa steg. Om vi utgår från det vi har och ”kopplar in oss” på ett befintligt vad och varför kanske vi snabbare kan komma till aktiviteterna vi ska göra.

Vi går till fotbollsplanen för att hämta lite tankehjälp. Tänk er att det är dags för match och spelarna står redo på plan. Alla har klart för sig vad de ska ägna de kommande 90 minuterna åt och varför de är på plan. Det finns också tydliga spelregler, en massa timmars träning och en överenskommelse om hur matchen ska spelas. Detta i kombination med den samlade kunskapen och erfarenheten gör alla inblandade rustade att fatta kloka beslut under matchen. Om det inte går som planerat så bygger spelarna vidare på det som redan finns på plats – de börjar inte definiera nya regler ;).

Tänk om det kunde vara lika tydligt när vi står inför en utmaning hemma eller på jobbet. Precis som fotbollsspelarna behöver vi veta vad vi ska göra, varför och vilka spelregler som gäller. Vi behöver också ha pratat ihop oss kring vad som är viktigt när vi tar oss an vår uppgift. Då kan vi använda vår erfarenhet och kunskap för att konkretisera HUR vi ska ta oss an uppgiften, spela matchen. I nästan alla verksamheter finns mål, visioner, värdegrund och verksamhetsplanering. Här finns ledtrådarna till både vad, varför och våra gemensamma spelregler.

Det går åt mindre energi att bygga vidare på någonting som redan finns på plats än börja om från början. Ibland behöver vi såklart värdera om vi spelar rätt spel. Men i många fall kan vi istället fokusera på att träna mer på vissa områden, att verkligen lära oss de regler och system som vi har till vårt förfogande och att lyssna och lära av varandra.

Ta hand om dig och fånga flow i vardagen när du får möjlighet.

/ Martina

Photo by Bernard Hermant on Unsplash

Vill du ha förslag på aktiviteter för mer flow i vardagen?

Anmäl dig som prenumerant så får du varannan tisdag konkreta förslag på aktiviteter och tips på kunskap som hjälper dig till mer flow i vardagen.