I en tillvaro när allt ändras hela tiden så vill vi så gärna hantera förändring klokt och med ett öppet sinne. Organisationer vill ha med sig sina medarbetare, samhället sina medborgare och jag behöver få med mig själv. Vi vet inte vilka förändringar som ligger framför oss – men vi vet ATT det kommer förändras. Med kunskap om hur vi hanterar oss själva och varandra i en förändring för att alla ska kunna följa med blir vi bättre rustade och kan stå stadigare när förändringens vind blåser.

”När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd, andra bygger väderkvarnar.” Ni känner säkert igen ordspråket, ett ordspråk som när jag läst det tidigare gjort reflektionen att det ”rätta” är att bygga en väderkvarn och att man inte vill vara ”en av dem i vindskyddet”. Men det finns inget rätt eller fel sätt att reagera – alla reagerar olika och vi reagerar inte själva på samma sätt i alla förändringar heller. Jag tänker att det skulle vara bra om vi istället kunde hjälpas åt att bygga väderkvarnar som hjälper oss framåt i förändringen. Blåser gör det ju i princip hela tiden (i alla fall här  på hallandskusten) så om vi tränar på att hantera vår väderkvarn när det blåser lite grann så kan vi hantera både stormbyar och när några behöver vila i vindskyddet.

När vi ska göra förändringar så behöver vi veta vad vi ska göra, varför och hur vägen framåt ser ut. Lyssna på vilka frågor som snurrar i rummet – det kanske inte är de som du har i din plan men så länge de är obesvarade så kommer de skymma sikten för det du vill säga.

Vi kommer inte att köpa alla förändringar rakt av och det är bra. Vi hamnar alla i motstånd ibland. I vissa fall kan vi hantera det snabbt på egen hand men ibland blir det svårare för oss och vi uppfattas som motsträviga. I den förändringsledarutbildning jag gick för någon vecka sedan använde vi Rick Maurers* beskrivningar av motstånd på tre nivåer. Med kunskap om motstånd kan vi hjälpa oss själva och andra vidare.

Den första nivån handlar om att inte förstå. När jag inte har tillräckligt med fakta om varför förändringen ska göras så kan jag inte heller ta beslutet att ”följa med”. Här är vi olika, vissa behöver mycket information, andra behöver mindre, vissa vill göra och andra läsa i lugn och ro. LYSSNA på vad de som finns omkring dig behöver. Om du hamnar här själv – var öppen med det och förklara vad du behöver. Ställ frågan; ”Om jag ska kunna bidra i det här arbetet behöver jag mer kunskap om …”. Ju mer specifik du är desto bättre förutsättningar för att du får de svar du behöver.

Den andra nivån handlar om att inte gilla förändringen. När det inte känns bra behöver vi komma åt vad det är som motiverar. Hjälp din medarbetare, vän eller kollega genom att engagera, involvera, diskutera och skapa delaktighet och ansvar i förändringen. Om du själv har känslan av att inte vilja – ta hjälp med att sortera ut varför. Är det för att jag inte vågar, inte tycker det är roligt, är rädd eller kanske hellre hade varit någon annanstans.

Den tredje nivån handlar om förtroendet för den som leder förändringen. Förtroende och tillit byggs upp under en lång tid så här kan du hjälpa dig själv genom att fundera på om bristen på förtroende är kopplat till en den här specifika förändringen eller om det är ett arv sedan tidigare händelser. Jag tror vi behöver prata öppet om huruvida det finns ett förtroende eller inte. Se det inte som någons fel – börja med att konstatera läget och bestäm tillsammans vad ni behöver göra. Är det en förändring i ditt eget liv så behöver du jobba med förtroendet för dig själv.

Det finns inga lösningar som passar alla. Motstånd är individuellt – vill vi ha med oss alla behöver vi förstå varandra, förstå vad motståndet handlar om. Och vi behöver LYSSNA. Lyssna på vad de som inte förstår behöver för att förstå, lyssna på vad de som inte vill behöver för att vilja och lyssna på vad jag behöver göra för att återskapa förtroendet hos de som inte har förtroende för mig. Ganska självklart egentligen – men värt att påminna sig själv om eftersom det ganska ofta tappas bort.

Ta hand om dig och lycka till med de förändringar som du kommer att möta!

*Rick Maurer är rådgivare inom förändringsledning och har bland annat skrivit boken ”Beyond the wall of resistance”.

Photo by Drahomír Posteby-Mach on Unsplash

Vill du ha förslag på aktiviteter för mer flow i vardagen?

Anmäl dig som prenumerant så får du varannan tisdag konkreta förslag på aktiviteter och tips på kunskap som hjälper dig till mer flow i vardagen.