Reflektera

Att reflektera är värdefullt för att utvecklas, det är en färdighet som vi kan träna upp och ju mer vi tränar desto bättre blir vi.
 
Hitta dina tillfällen till reflektion i vardagen – både hemma och på jobbet. Det behöver inte vara krångligare än att stanna upp en liten stund. Kanske kan du, på vägen hem från jobbet, fundera över vad som gått bra, vad som gått mindre bra och vad du kan göra annorlunda nästa gång. ⁣
 
Det finns ett nästan oändligt antal tips kring reflektion, här har jag samlat en del av mina favoriter. Plocka godbitarna som passar i just din vardag.

Reflektion

Avsätt tid för reflektion!

Har du avsatt tid för reflektion eller tänker du att det tar jag sen?

Det vi inte har avsatt tid för hamnar lätt långt ner på listan och riskerar att inte bli av, även om vi vet att det är viktigt. ⁣

⁣Har du möjlighet så avsätt en halvtimme i veckan. Kanske redan idag? Det behöver inte vara så krångligt. Läs artiklar, böcker, lyssna på en podd, ta en promenad med en kollega eller låt det vara helt tyst en stund.⁣

Reflektion ger nya tankar och insikter, ⁣det bidrar till lärande och utveckling.⁣

Summera din dag innan du avslutar!

Du har haft fullt upp hela dagen. Nu är det eftermiddag och du konstaterar med en suck att ingenting av det du hade tänkt göra har blivit gjort. Känner du igen dig?⁣
Jag tror inte det går att undvika att det blir så här lite då och då. Men när det händer – var snäll mot dig själv och sätt strålkastaren på det du faktiskt har gjort. Innan du packar ihop för dagen – ta några minuter och summera vad du har gjort. Skriv ner det, titta på listan och säg bra jobbat till dig själv. ⁣
Du har gjort en massa saker – även om det inte var precis det du hade tänkt. ⁣

Använd tiden när du väntar på…
 

När du är i väntan på är det lätt att hamna i spekulation och grubblerier. Vad händer om du istället tänker på den här tiden som reflektionstid?

När du väntar på bussen…
Acceptera att du inte kan påverka när den kommer. Om någon väntar på dig – meddela att du blir sen och pausa sedan tankarna på när bussen ska komma. Välj istället att ta några djupa andetag och reflektera över vad du är tacksam för just idag.

När du väntar på ett besked…
Ta reda på när beskedet förväntas komma. När du vet det parkera tankarna på vad beskedet skulle kunna vara och fokusera på nuet. Reflektera över vilka uppgifter du har kontroll över och kan göra redan idag för att närma dig målet.

När du väntar på motivation…

Om du väntar på motivation är risken stor att du får vänta länge. Välj istället att se motivation som ett resultat av det du gör, det innebär att det går att påverka. Reflektera över vad du kan göra redan idag för att ta dig närmare målet och gör det! Fortsätt att göra – när du ser resultat kommer din motivation bli starkare.

Be någon om hjälp att reflektera

Jag har alla svar jag behöver, jag har bara inte fått de rätta frågorna ännu! Visst är det en skön tanke att återvända till när det går trögt att tänka om och tänka nytt.⁣ Ta hjälp av en vän, kollega eller coach när du behöver frågor för att fånga nya tankar och perspektiv. Som coach har jag fokus på frågorna som hjäper dig att hitta dina egna svar på vad du vill och vad som behövs för att komma dit. Reflektionen kring svaren konkretiserar tankar och skapar drivkraft framåt.⁣
⁣ 
Vill du hjälpa någon att annan – ställ öppna frågor, var tyst en stund och lyssna sedan på din vän eller kollega. Att i lugn och ro sätta ord på sina tankar är värdefullt för att hitta vägen framåt ett och att du finns där för att lyssna är till stor hjälp.⁣ 
 
När vi söker svar på nya frågor behöver vi reflektera, fundera och formulera nya tankar. Det vi kommer fram till adderas till det vi redan vet och nya insikter och lärdomar tar form.⁣

Reflektera i skrift

Jag tar ofta hjälp av det skrivna ordet när jag vill reflektera. Det blir på något sätt lättare att tänka efter när jag så tydligt ser resultatet. När de första orden är på plats, väcks nya tankar och insikter och steg för steg tar texten form. När den är klar infinner sig känslan av att ha sorterat och tagit ett steg vidare.
 
För några år sedan fick jag prova flödesskrivning och jag blev fast direkt. Upplägget är enkelt – man utgår från en inledande mening, skriver för hand under en bestämd tid (ofta fem minuter) och pennan ska hela tiden vara i rörelse. Om man inte vet vad man ska skriva upprepar man sitt senaste ord om och om igen tills det lossnar. Den inledande meningen kan till exempel vara – ”Jag mår bra när jag …” eller ”För att jag ska trivas på jobbet är det viktigt att…”. Sen startar man klockan och bara skriver….

Titta tillbaka på hur det gick!

Ett retrospektiv innebär att regelbundet reflektera över teamets arbete. Ett sätt är att använda digitala ”post-it” lappar och låta alla bidra med sina tankar kring vad som har fungerat bra, mindre bra och vad vi kan göra bättre nästa gång. En variant är att använda kategorierna sluta med, lägga till, behålla och förbättra.

När alla notislappar är på plats är det dags att gruppa, sortera och diskutera för att sedan definiera konkreta aktiviteter att jobba vidare med. Hela retrospektivet tar cirka 45 minuter. Väl investerad tid.

Genom att reflektera regelbundet tillsammans kan vi fånga många ”små” förbättringar som på sikt gör stor skillnad.