Vi har tillgång till en aldrig sinande ström av information vilket på många sätt är helt fantastiskt. För att det ska vara en tillgång och inte en belastning kan vi träna vår förmåga att hantera den information vi tar emot på ett klokt sätt. Vad ska vi ta emot och vad ska vi stoppa redan innan det hamnar hos oss att värdera? Om vi står stadigt i flödet av information ger vi oss själva förutsättningar att använda vår tid och energi till det som skapar störst värde för oss.

Vi kan tänka på inflödet av information som ett löpande band där allt som ligger på bandet ska bedömas och sorteras. Om mängden på bandet inte motsvarar din kapacitet behöver du jobba fortare, fler timmar, ta färre pauser, välja bort andra aktiviteter etc. En strategi som varken är hållbar för dig eller din omgivning. Om vi istället anpassar inflödet så att det blir lagom mycket för oss att ta omhand får vi en betydligt behagligare tillvaro. Ett första steg är att gå till källan, inflödet på bandet, och se över vad som släpps på.

Det finns för de flesta av oss en mängd information som vi kan stoppa direkt. En bra ledtråd är det du slänger utan att ens läsa det. Det kan till exempel vara reklam, nyhetsbrev som du inte är intresserad av, personer du följer på sociala medier men aldrig läser (Flow365 hoppas jag såklart att du väljer att fortsätta följa 💕) eller appar som du inte använder. Lite lurigare är det att identifiera det du ofta skickar vidare till någon annan. Information som du inte ska hantera men har känslan av att du behöver ”bevaka”. Måste du verkligen det?

Ingen kan ha koll på allt så vi behöver hjälpa varandra. Prata med dina kollegor och be dem berätta för dig om det kommer information som de tror att du har behov av. När du har gjort den överenskommelsen kan du minska ner på ditt inflödet av information inom de områdena. Lita på dem runt omkring dig att du får informationen du behöver. E-post där du får som kopia för kännedom är ett bra exempel på information som du i de flesta fall inte behöver. Ett annat exempel är mötesforum som du kanske inte behöver delta i.

Om du är noggrann med vad du släpper in på bandet så kommer du att få ett flöde som du har bättre förutsättningar att ta omhand. Det kommer finnas en hel del kvar att hantera och till din hjälp behöver du rutiner och vanor som är hållbara över tid. Kom ihåg att värdet av att planera och strukturera ditt arbete är att du ger dig själv förutsättningar för att använda din tid till det du vill och mår bra av.

 

Ta hand om dig och kom ihåg – gör en sak i taget!

Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Varannan tisdag skickar jag ut ett nyhetsbrev  som bygger på det senaste inlägget här på bloggen tillsammans med konkreta förslag på aktiviteter som du kan börja göra redan idag. 

Starta din prenumeration här.