Ett sätt att komma vidare när tankarna fastnar är att backa tillbaka till innebörden av ett ord. Ordet tillräcklig betyder enligt ordboken någonting som har en omfattning som svarar mot behovet (som vanligen framgår av sammanhanget). Med den utgångspunkten handlar inte tillräckligt bra om att vara slarvig, okunnig eller ha låg ambitionsnivå utan om att leverera utifrån behovet. Det en värdefull skillnad!

Behovet i sig, förväntningar och förutsättningar är alla faktorer i den här ekvationen. Om vi ska lösa behovet behöver vi utforska det närmare innan vi börjar göra, annars är risken att vi lägger ner tid och energi på ett behov som inte finns. När vi vet mer om behovet kan vi gå vidare med förväntningar på lösning. Förväntningarna på vad som behövs för att lösa behovet finns både hos oss själva och andra. För att de ska bli tydliga behöver de beskrivas och kvitteras. Det gör skillnad om du förväntas leverera en föreläsning på en timme eller en information på fem minuter, om du förväntas skriva tio inlägg till sociala medier per vecka eller bara ett, eller, om du förväntas plocka undan eller storstäda i köket. Ju fler engagerade desto fler perspektiv behöver samlas ihop innan det finns en gemensam bild.

Förväntningar behöver matchas med våra förutsättningar i form av tid, kunskap eller stöd från andra. Vi har begränsat med tid och vi behöver använda den klokt. När vi definierar förväntningar och förutsättningar ger vi oss själva bättre möjlighet att fördela vår tid och energi smart. Vi blir snällare mot oss själva! Om vi förbrukar mer tid och energi än vi har går vi sönder. Det handlar inte om att vi inte ska göra vårt bästa, utan om att göra på det sätt som är bäst.

Att definiera etapper, steg på vägen, är ett sätt att balansera förväntningar och förutsättningar.  På så sätt kan vi samla ihop alla förväntningar på hur behovet ska tillgodoses och samtidigt tydliggöra förväntan på leverans i respektive steg. Etapperna hjälper oss att bli färdiga och komma framåt ett steg i taget. Att se resultat av vårt arbete är en faktor som stärker den inre motivationen och drivkraften att fortsätta. Om det är obalans mellan förväntningar och förutsättningar blir det lätt frustration och vi förlorar värdefull energi som behövs för att lösa uppgiften.

Nästa gång du hör den där rösten i huvudet som säger att det inte är tillräckligt bra – backa tillbaka till förväntningarna. Om förväntningarna inte är tydliga – definiera dem själv! Berätta vad omgivningen kan förvänta sig att få från dig under veckan som kommer. Bestäm dig för vad du förväntas bli klar med under en arbetsdag eller hur träningsveckan ska se ut. När du har gjort det du bestämt dig för, utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns, sträck på dig och fira!

Vill du ha hjälp att sortera bland dina vanor?

Hör av dig så pratar vi vidare om hur jag kan hjälpa dig med just det. Vi börjar med ett samtal på telefon därefter väljer du om du vill ha mitt stöd på din fortsatta resa.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev!

Varannan tisdag skickar jag ut ett nyhetsbrev  som bygger på det senaste inlägget här på bloggen tillsammans med konkreta förslag på aktiviteter som du kan börja göra redan idag. 

Starta din prenumeration här.