På menyn hos Flow365!

Smarta arbetssätt, en hållbar vardag och tydliga budskap. Jag hjälper dig att förädla tillvägagångssätt, tankar och texter.

Vi börjar med ett samtal på telefon. Utifrån dina förutsättningar och behov får du ett personligt upplägg att ta ställning till innan du bestämmer om du vill ha mitt stöd på din fortsatta resa. När vi ses gör vi det online eller i Halmstad med omnejd, utomhus eller på en plats som passar dig.

Prioritera och planera

🌱 Tillvägagångssätt

Rådgivning med fokus på smarta och hållbara arbetssätt

Kanske känner du igen dig i tankar som att du ska planera din arbetstid smartare längre fram, jobba mindre sen eller förbereda dina möten bättre i nästa projekt.

Tillsammans tar vi reda på hur din vardag ser ut idag, hur du vill att det ska vara och vilka steg på vägen som behövs för att du ska komma dit.

Du får coachning, rådgivning och konkreta verktyg som hjälper dig att jobba smartare och mer effektivt.

Första steget är ett kostnadsfritt samtal där vi möts på telefon. Därefter får du ett personligt upplägg och väljer om du vill ha mitt stöd på din fortsatta resa.

Boka ett kostnadsfritt första möte.

🌱 Tankar

Stöd och hjälp att sortera tankar och realisera förändring

Det är inte alltid vi vet varför det inte känns bra – men det är någonting som skaver. I ett sådan situation kan det vara värdefullt att sortera tankarna med någon som har fullt fokus på att lyssna på dig.

Som coach hjälper jag dig att hitta dina egna svar på vad du vill och vad som behövs för att komma dit. Utifrån det fokuserar vi på att säkra upp att du får det gjort. Coachsamtalet är din tid – du bestämmer vad vi ska prata om och allt som sägs i samtalet stannar mellan oss.

Första steget är ett kostnadsfritt samtal där vi möts på telefon. Därefter får du ett personligt upplägg och väljer om du vill ha mitt stöd på din fortsatta resa.

Boka ett kostnadsfritt första möte.

🌱 Texter

Skribenttjänster och textbearbetning

Behöver du hjälp med formuleringar, ordval eller målgruppsanpassning av texter och presentationer? Jag hjälper dig att utarbeta texter från början eller bearbeta ett material som du redan har. 

För mig är en bra text en text som är enkel, begriplig och anpassad för målgrupp och ändamål. Det är inte antalet ord som är avgörande, det är vilka ord du väljer.

Bland mina erfarenheter finns till exempel inlägg till sociala medier, sammanfattningar och presentationer samt utbildningsmaterial. Jag har även varit redaktör för Dietistgrevinnans kursbok för Licensierade Kostrådgivare.

Första steget är att vi hörs på telefon för en dialog om din utmaning. Därefter får du ett prisförslag och väljer om du vill ha mitt stöd på din fortsatta resa. Boka in en tid som passar dig eller kontakta mig via e-post.

🌱 Tankar

När du vill ha ett bollplank som lyssnar och ställer frågor som hjälper dig att hitta svar på vad du vill och behöver göra.

🌱 Texter

När du vill ha hjälp att skriva eller bearbeta en text så att den blir tydlig och enkel att ta till sig.

🌱 Tillvägagångssätt

När du vill ha hjälp att sortera, organisera och prioritera för att vardagen ska bli smartare, effektivare och mer hållbar.