Vardagen är viktig

Större delen av vår tid är just vardagstid och den tiden ska vi fylla med så mycket värde och välmående som möjligt. När jag startade Flow365 var det för att bidra till att fler upplever flow så många av årets 365 dagar som möjligt.

Flow365 erbjuder tjänster med fokus på att skapa mer flow i vardagen, hemma och på jobbet. Min utgångspunkt är det coachande samtalet som jag kombinerar med rådgivning kring effektiva arbetssätt och hållbara vanor. Coachsamtalet är din tid, du bestämmer vad vi ska prata om och allt som sägs i samtalet stannar mellan oss. Jag coachar utifrån ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser. ICF:s är den globala branschorganisationen för professionella coacher.

Martina

Den röda tråden genom mitt drygt 25-åriga yrkesliv har varit att på på olika sätt utveckla människor, verksamheter och arbetssätt. Jag har min grund i kommunikationsvetenskapen och har under de senaste åren byggt på med kunskaper inom coachning, förändringsledning och kostrådgivning. Från Gothia Akademi i Göteborg har jag examen som professionell coach (2019) och certifierad förändringsledare (2023), en gedigen utbildning som har gett mig en kunskaper och metoder för att hjälpa människor utifrån deras unika förutsättningar. Jag är även utbildad licensierad kostrådgivare (2019) på The Academy. Sedan januari 2024 är jag diplomerad skrivterapeut.

Idag har jag förmånen att kombinera Flow365 med mitt jobb som verksamhetsutvecklare på Hallands sjukhus. Det gör att jag får möjlighet att att använda min kunskap och kompetens i en komplex organisation samtidigt som jag får möta enskilda individer och deras utmaningar som klienter hos Flow365. Det bästa av två världar…

Jag har min vardag i Halmstad och fyller gärna min tid med trädgårdsfix, yoga, promenader och aktiviteter med familj och vänner.

När vi ses så gör vi det i skrift, online eller på en plats som vi kommer överens om.

Jag ser fram emot att hjälpa dig!

/ Martina