Rådgivning - effektiva arbetssätt och hållbara vanor

Flow365 erbjuder rådgivning inom ett flertal områden kopplat till effektiva arbetssätt och hållbara vanor. Rådgivningen fyller på med kunskap och konkreta verktyg och är ett värdefullt komplement till både den skriftliga coachningen och coachsamtalen

Rådgivning passar dig som vill ha stöd kring…

hållbara vanor i vardagen
effektiva arbetssätt
möten och workshops
facilitering
planering och prioritering
förändringsledning